Ar atbildību pret vidi un klientiem

Pārstrādājot otrreizējās izejvielas, metāllūžņus un videi kaitīgos preču atkritumus, mēs veicam savu darbību ar atbildību pret vidi un klientiem. Tā rezultātā tiek sniegts būtisks atbalsts apkārtējās vides aizsardzībai, jo, ikdienā pārstrādājot metālus un kaitīgās izejvielas, mēs ne tikai sakopjam apkārtējo vidi, bet arī palīdzam saglabāt dabas resursus un ļaujam būtiski ietaupīt uz enerģijas patēriņu ražošanas procesā.
Sekojot savai vīzijai, mēs aicinām gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus ikdienā domāt un izrādīt rūpes par mūsu apkārtējo vidi. Nododot metāllūžņus, nolietotās automašīnas, nevajadzīgās izejvielas, kas ir kaitīgas un aizņem lieku vietu mājās vai uzņēmumā, jūs novēršat atkritumu un kaitīgo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē, kas pozitīvi ietekmē vides tīrību ne tikai ilgtermiņā, bet arī ikdienā.

Sadarbosimies un visi kopā sniegsim videi jaunu un tīru nākotnes elpu!

Uzņēmuma «VAL.MET.A.» darbība ir saskaņota ar Valsts vides dienestu, ko apliecina tā izsniegtā melno un krāsaino metālu licence un atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA10IB0013. Atļauja paredz, ka uzņēmums ir tiesīgs pieņemt metāllūžņus, tam ir pārstrādes un uzglabāšanas laukums ar apstrādes iekārtām un ka tas darbojas atbilstoši likumdošanā noteiktajām vides prasībām.