Metāllūžņu pieņemšanas kārtība

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.
Metāllūžņu pieņemam no fiziskām un juridiskām personām savās filiālēs - pieņemšanas punktos Valmierā, Siguldā, Cēsīs un Limbažos. Piedāvājam arī metāllūžņu izvešanu no klienta objekta. Par šo pakalpojumu variet uzzināt vairāk, sazinoties ar mums. Kontaktinformāciju atradīsiet šeit.
Vispārējā lūžņu nodošanas kārtība, ierodoties pieņemšanas punktā
1. Uzbrauciet uz svariem un sagaidiet pieņēmēju
2. Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
3. Kravas bruto svara noteikšana
4. Kravas novērtēšana
5. Pēc pieņēmēja uzaicinājuma dodieties uz izkraušanas laukumu
6. Kravas izkraušana
7. Atgriezties uz svariem
8. Dokumentācija un norēķini
Klientu ievērībai
Fiziskām personām Metāllūžņu nodošanas laikā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Ja fiziska persona nodot metāllūžņus lielākā daudzumā, tad obligāti jāuzrāda pase. Metāllūžņu iepirkuma cenas tiek piemērotas saskaņā ar uzņēmuma «VAL.MET.A.» SIA spēkā esošajām cenām. Metāllūžņu iepirkuma fakts tiek dokumentēts saskaņā ar likumdošanu. Klients var izvēlēties, vai naudu saņemt ar pārskaitījumu uz bankas kontu vai saņemt naudas izmaksas čeku. Naudu atbilstoši izmaksas čekam var saņemt jebkurā uzņēmuma korespondentbankā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Fiziskām personām no 2012. gada 1. janvāra no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā (saskaņā ar Likumu par IIN 3. pants, 8. panta 3. punkts, 11. panta 1 pieci punkts, 15. panta 7. punkts).
Juridiskām personām Metāllūžņu pieņemšana no juridiskām personām notiek saskaņā ar preču pavadzīmēm/rēķinu, kur iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis - nodokļa apgrieztā maksāšana (saskaņā ar Likumu par PVN 125. panta 16. punkts, 143. panta 1., 6. punkti).
Nepieņemam
vara un alumīnija stieples (biezumā ≥ 1.5 mm)
vara un alumīnija vadu kabeļu atgriezumus (ar šķērsgriezuma laukumu ≥ 85 mm2)
elektronisko sakaru tīklu kabeļus ar vara dzīslu (diametrā no 0.3-1.2mm)
kanalizāciju lūkas, dzelzceļa sliedes, ceļa zīmes, ūdensskaitītājus
Aizliegts piegādāt
visu veidu munīciju, tai skaitā mācību (lādiņus, šāviņus, čaulas u.tml.)
visu tipu un izmēru nesadalītus, slēgtus traukus (gāzes balonus un to atgriezumus, mucas, ugunsdzēšamos aparātus, amortizatorus u.tml.)
Mūsu teritorijā izgāzt zemes un citus atkritumus aizliegts!